เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

พุทธศาสนายุค พ.ศ.๘๐๐

หินที่นิยมนำมาแกะสลัก ในสมัยนี้คือหินทรายแดงเพราะง่าย ... ทางพุทธศาสนาจากภาษาสิงหลแปลสู่ภาษามคธ ใน คราวที่พักอยู่ ...

พุทธศาสนายุค พ.ศ.๒๐๐

ตอนนี้จักรวรรดิมคธที่กว้างใหญ่ ... ธรรม หลีกเว้นจากชุมชน งานเจาะหินนับว่าเป็น งานที่หนักหนาสาหัสที่ต้องใช้ความพยายาม ...

ประโยค ๑-๒ แปล มคธเป็นไทย สอบ ...

2017-5-29 · แปล มคธเป็นไทย สอบ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แปล โดยพยัญชนะ ... ตสฺมา น อุฏฺ หินฺติฯ "โหตุโภ, ติฏฺ เตตํ, ตุมฺเหกิรทิฏฺ ธมฺมิกสม ...

:๏: Nakhon Si Thammarat Province :๏: Thailand

ด้านหน้าเป็นภาษามคธ มี ๑๐ ... ยุคหินกลาง จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการสำรวจภาคสนามทางโบราณคดีของกรมศิลปากรใน พ ...

วัดเวฬุวัน เขาคิชฌกูฏ ถ้ำพระโม ...

แอบขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฏ แล้วงัด ก้อนหินใหญ่ลงมา ... ของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ตั้งอยู่ นอกเมืองราชคฤห์ เมื่อ ...

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือ ...

พระพุทธรูปปางห้ามพระญาติแย่งน้ำในสมุทร หรือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีพุทธลักษณะพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างยก ...

ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ...

43. 250. จารึกวัดช้างล้อม. ไทยสุโขทัย. เรื่องราวที่จารึก ได้กล่าวถึงพนมไสดำออกบวชในสุมม่วง การประดิษฐานพระพุทธปฎิมา การสร้างหอ ...

พุ ท ธ ม ณ ฑ ล : สั ง เ ว ช นี ย ส ถ า น 4 ...

2008-6-15 · ตำบลปฐมเทศนา และตำบลปรินิพาน ใช้หินแกรนิต ซึ่งเป็นหินที่แข็ง และคงทนมาก แกะสลัก นำหินมา ... มคธ-อังคะ (3) สักกะ (4 ) วัชชี (5 ...

วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษา ...

2019-3-18 · บนแผ่นหิน ทรงให้ภิกษุทั้งหมดนั้นด ารงอยู่ในอรหัตผลด้วย อาทิตตปริยายเทศนา ... ยิ่งในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ

มหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ตรัสรู้

มหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ตรัสรู้. ๑. กัดฟันด้วยฟัน เอาลิ้นกดเพดาน จนเหงื่อไหลออกทางรักแร้. ๒. กลั้นลมหายใจเข้าออก จนเสียงดัง ...

นิทานชาดก : วานรินทชาดก-ชาดกว่า ...

แผ่นดินมคธกลับผลัดเปลี่ยนอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารอัน ... "โฮ้ โขดหิน มันมีแผ่นหินที่โผล่อยู่กลางน้ำ เราสามารถกระโดดไป ...

ThaiDDNS

2017-9-21 · ข.แคว้นมคธ ค. แคว้นสักกะ ง.แคว้นโกลิยะ 2.การปกครองแบบสามัคคีธรรมในการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จ ต้องใช้หลักธรรมใด ...

โรงบดหินบันเทิงมคธ

โรงบดหินบันเทิงมคธ ตรวจพบปัญหาฝุ่นและละออง2อ.สูงเกินพิกัดจ.สระบุรี กรมควบคุมมลพิษตรวจพบปัญหาฝุ่นและละอองใน 2 อ.สูงเกินพิกัด จ.สระบุรี หวั่น ...

ปัตนะ เมืองเวสาลี เสาอโศก วัด ...

ๆ ในแคว้นมคธ เมืองนี้สร้าง ... ซากอยู่ ปัจุบันคงเหลือเพียงเสาหินของอาคารใหญ่ ที่พระเจ้าอโศกทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็น ...

วัชชี

2021-9-5 · ยุคโลหะ, ยุคหิน • ก่อตั้ง c. 700 BCE • ถูกพิชิตโดย พระเจ้าอชาตศัตรู แห่งแคว้นมคธ c. 400 BCE

ความเป็นมาของอุโบสถ

2019-6-10 · พระภิกษุจึงเกิดความสงฆ์สงสัยว่า อาวาสเดียวกันนั้น กำหนดอย่างไร จึงทรงมีพุทธานุญาตให้สมมติ คือประกาศสีมา (เขตแดน) โดยกำหนดภูเขา, ก้อนหิน, ป่า ...

ความรู้และรายละเอียดพุทธ ...

[จากหินสลัก แบบสาญจี สมัย สุงคะ พ.ศ.400-500 (13 น.284)] ---ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ได้เกิด ... ---ในสมัยของกษัตริย์มคธ องค์ต่อๆมา นาลันทา ...

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | คำ "มุก ...

และพวกพราหมณ์ไล่ตามตีด้วยพลอง และขว้างด้วยก้อนหิน ... มคธบทสำคัญ นั้นท่านว่ามุตตาตรง คำแผลงสังสกฤษฎ์ ตัว ตอ บิดผันผ่อน ...

รายชื่อนักเรียนเข าสอบความรู ...

2021-6-24 · (วิชาแปลมคธเป นไทย สอบวันที่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔, ... * พระทวี ทวิโชติโกโชติมณีนพพันธ ๗๖ ๔ หินหมากเป ง วัดบวรนิเวศว ...

ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ...

จารึกด้านหลังฐานพระพุทธรูปหินทราย, พย. 74, พย. 74, หินทรายสีน้ำตาล, ... จารึกภาษามคธบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ที่วัดเกษศรี จ.

ประวัติชาติไทยตั้งแต่ต้นกัป ...

2012-8-27 · มคธ ว่า ปิตํ วัณฺณํ (ปิตะ-เหลือง, วณฺณ-สี) เหลืองสี อังกฤษว่า เยลโล คัลเลอร์ เหลืองสี ... หินระฆังแผ่นนี้ พื้นขัดเรียบนั้น ...

เขาคิชฌกูฏ 2564 เปิดเมื่อไหร่ ...

2021-8-27 · แต่จากเหตุการณ์ย้ายเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธหลายครั้งในช่วง พ.ศ. 70 ที่เริ่มจากอำมาตย์และราษฎรพร้อมใจกันถอดกษัตริย์นาคทัสสก์แห่งราชวงศ์ของ ...

พระพุทธ ม.2 Quiz

พระพุทธรูปสลักหิน บนเนินเขา สถูปเจดีย์ที่พบโดยทั่วไป ... มคธ สักกะ โกศล Tags: Question 29 SURVEY 45 seconds Q. พระโมคคัลลานะ มีชื่อเดิมว่าอะไร ...

เขาคิชฌกูฏ 2564 เปิดเมื่อไหร่ ...

2020-11-20 · เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2564 เปิดเมื่อไหร่. โดยปกติแล้วจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี หรือประมาณปลายเดือนมกราคม ...